Kranbilstjänster

Lastning - transport - lossning - montering

I vår bilpark finns tre öppna kranbilar och en täckt kranbil med skåp. Dessa kan lyfta allt från smått till tungt. Vår längsta kran är 34 m och lyfter som max  18 500 kg.  Vi utför även monteringsarbeten. Vi har även en personkorg som kan användas till vår största kranbil.

Våra kranbilar klarar det mesta. Vi kan lyfta upptill 18,5 ton bredvid bilen och upptill 500 kg på 34 meters avstånd!

Med kranbilen transporterar vi bl.a.:

  • större konstruktioner
  • trävaror
  • huselement
  • baracker